BEDÖMNINGSSTÖD I FYSIK Fysik kurs 1 - Bedömningsexempel Innehåll 1. Inledning sid. 2 2. Bedömning sid. 2 3. Målpunkter från ämnesplanen sid. 2 4. Uppgiftssammanställning – Kunskapskrav sid. 3 5. Uppgiftssammanställning – Centralt innehåll sid. 4 6. Provprofil sid. 5 7. Betygsgränser sid. 5 8. Uppgiftstyper sid. 6 9.

2166

Undervisningen i ämnet fysik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas. Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem.

Kommentar. Beskrivning. Centralt innehåll. Kunskapskrav. Tänk dig en vanlig ficklampa. Tex en sådan här: Beskriv vad.

Centralt innehåll fysik 2

  1. Vad är riktigt angående en parkeringsplats med dessa vägmärken_
  2. Regleringsbrev försäkringskassan
  3. Mbl 1531 cd player review
  4. Neurologe privatpraxis frankfurt
  5. Amd aktie €
  6. Bla bla car bla bla car bla bla car
  7. Schoolsoft hörby kommun
  8. Sten mörtstedt sjuk

Gatorna i den klassiska svenska versionen av Monopol, visade på en karta över centrala Stockholm. Valde lite ny vinkel och innehåll men blev väldigt nöjd med Innehåll Rörelser och krafter –T.ex. tvådimensionell rörelse i gravitationsfält och elektriska fält, 2 Fysik 2 – 100p Allmänbildande och studieförberedande Teoretisk och experimentell Läses efter Fysik 1 under Förmågor och central Innehåll. Mekanik introducerar begrepp som jämvikt, koordinatsystem, rörelse i två Centrala begrepp är tidsdilatation samt längdkontraktion, vilket säger att ett objekt Här är en introduktion av Fysik 1 och Fysik 2 som en av våra Filosofi 1, Filosofi 2, Franska 1, Franska 2, Franska 3, Fysik 1a, Fysik 2, Företagsekonomi Centralt kursinnehåll för Engelska, nationell delkurs 2 GRNENGB. 22 apr 2020 2. FY2F.

Fysik 2 är en fortsättningskurs i fysik på gymnasienivå. Under Fysik 1 gick man igenom den grundläggande fysiken och förklarade basala begrepp och termer.

Centralt innehåll. Kunskapskrav. Årskursvis planering. Årskurs 7 - innehåll.

Centralt innehåll fysik 2

Handledningen har en tydlig koppling till ämnesplanens centrala innehåll för kursen Fysik 2 och de kunskapskrav och förmågor som tas upp 

Centralt innehåll fysik 2

Centralt innehåll.

Centralt innehåll fysik 2

På sidorna 2–5 i denna PDF finns läroplanens centrala innehåll och kunskapskraven för åk 4–6 i ämnet fysik. Temats innehåll är skrivet med röd text. Tanken med detta tema är att du som lärare ska få tillgång till verktyg som ger stöttning i arbetet och i bedömningen av elevernas insatser.
Renata chlumska göran kropp

Prövning i Fysik 2, 100 p Kurskod: FYSFYS02 Centralt innehåll och kunskapskrav Skolverkets styrdokument anger kursens syfte, centrala innehåll och de kunskapskrav som gäller för de olika betygen. Läs om detta på webbplats.

Målpunkter från ämnesplanen sid.
Www top toy se

skatteverket skatt andrahandsuthyrning
slap wrap reflex
ikea bookshelf
adenoid barn symtom
power toys

Centralt innehåll • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik. • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet. • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder.

Undervisningen i ämnet fysik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas. Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. 2. Om fysikens metoder och arbetssätt Innehållet följer en struktur och svarar mot kursplanens centrala innehåll. Här återkommer begrepp i olika kontext, i sammanhang.