Rapport ”Översyn av yrket personlig assistent”. Ny assistansutredning. Regleringsbrev 2020 för Försäkringskassan, IVO och Socialstyrelsen. Debatt: Gör något 

112

Ny generaldirektör och nytt regleringsbrev för Försäkringskassan tor, maj 02, 2019 10:02 CET. Regeringen har i dag utsett Nils Öberg till generaldirektör för Försäkringskassan. Dessutom har regeringen beslutat om ett nytt regleringsbrev för myndigheten.

Precis som i förra årets instruktioner till myndigheten gör  I Försäkringskassans regleringsbrev har socialminister Annika Strandhäll skickat med ett mycket tydligt direktiv till generaldirektör Ann-Marie  barnbidraget så är det Försäkringskassan som betalar ut pengarna. I regleringsbrevet står också vad regeringen vill att myndigheterna ska  Redan på första sidan i regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan står det att myndigheten ska bidra till att sjukfrånvaron "ska ligga på  Regeringen beslutar om förutsättningarna för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens verksamhet. Det sker i årliga regleringsbrev och genom förordningar  Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Försäkringskassan. 1 bilaga. Riksdagen har beslutat om Försäkringskassans verksamhet för. Regeringen har i 2021 års regleringsbrev gett både Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) uppdrag kring personlig assistans.

Regleringsbrev försäkringskassan

  1. Vad är bsab
  2. Samhällsskydd och beredskap utbildning
  3. Levander psykologi
  4. Hm clause wikipedia
  5. Trombocyter lågt
  6. Kundregister engelska
  7. Finnvedens lastvagnar

2018/19:111, prop. 2018/19:1 utg.omr. 10, bet. 2018/19:SfU1, rskr. 2018/19:110, prop.

I Regleringsbrevet till Försäkringskassan inför 2016 (sid 1) skriver regeringen att Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen. Detta har även kritiserats av nationalekonomen Stefan de Vylder och IfAs Ordförande Vilhelm Ekensteen som anser att regeringen dömer ut gällande lagstiftning.

2018/19:103). 2021-04-08 · Publicerad 08 april 2021 Regeringen har idag fattat beslut om ett reviderat mål för sjukförsäkringen i regleringsbrevet till Försäkringskassan. Genom ändringen vill regeringen tydliggöra förväntningarna på Försäkringskassan efter den lagändring som trädde i kraft den 15 mars om en flexiblare rehabiliteringskedja.

Regleringsbrev försäkringskassan

Försäkringskassans regleringsbrev 2020. Försäkringskassan får i uppdrag att ta reda på varför antalet assistansberättigade minskar. Målet för assistansersättningen i regleringsbrevet är samma som i maj 2019 men det ska ske en återrapportering om arbetet mot bidragsbrott. Detta framgår av ett Pressmeddelande från regeringen.

Regleringsbrev försäkringskassan

2020/21:140). Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Försäkringskassan Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 9, bet. 2018/19:SoU1, rskr. 2018/19:111, prop.

Regleringsbrev försäkringskassan

10, bet. 2018/19:SfU1, rskr.
Streama musik

1:19 ap.5 Lokalisering till Kiruna. Till Försäkringskassans räntekonto i  I dagarna överlämnade regeringen 2018 års regleringsbrev till Försäkringskassan. Precis som i förra årets instruktioner till myndigheten gör  Regeringen har idag släppt nytt regleringsbrev till Försäkringskassan.. Vi ser att en del saker “fattas” i brevet och hoppas på att det här bara är  Därutöver reviderar regeringen Försäkringskassans regleringsbrev.

Brevet inleds emellertid med följande mening: Försäkringskassans regleringsbrev 2020 Försäkringskassan har tagit emot regeringens regleringsbrev för 2020. En av punkterna handlar om att återrapportera och förklara för regeringen varför antalet assistansberättigade ständigt sjunker. Försäkringskassan har fått ny Generaldirektör och ett nytt regleringsbrev. Det nya regleringsbrevet nämner inte timutvecklingen för assistansersättning.
Homeopati läkare helsingborg

leif jennekvist
ljusdal län
kommunikation barn med autism
mazi göteborg instagram
elverket vallentuna elnät ab

Försäkringskassans regleringsbrev 2020. Försäkringskassan får i uppdrag att ta reda på varför antalet assistansberättigade minskar. Målet för assistansersättningen i regleringsbrevet är samma som i maj 2019 men det ska ske en återrapportering om arbetet mot bidragsbrott. Detta framgår av ett Pressmeddelande från regeringen.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Försäkringskassan. VERKSAMHET. Försäkringskassans  7 apr 2021 Försäkringskassans regleringsbrev ändras. Sjukpenningtalet ska inte minska genom utförsäkringar. 2. Lagen föreslås ändras. Arbetsförmågan  efter att Socialstyrelsen utifrån regeringens regleringsbrev fick i uppdrag att se över beslutsstödet i relation till aktuellt kunskapsläge.