Läs socialt arbete på distans! I distanskursen Socialt arbete kommer du uppnå både kunskap om sociala verksamheter och lagar. Kursen Kursen vänder sig till dig som vill skaffa kunskaper om socialt arbete med ungdomar utifrån grundläggande begrepp, perspektiv och teorier. Socialt arbete är en kurs för dig som vill få kunskaper om

3210

Teorier och metoder i individinriktat socialt arbete, 15 hp. Individcentrerade förklaringsmodeller angående sociala och psykosociala problem; Centrala begrepp i 

Dessa kan sedan användas för att förstå sociala problem, processer och relationer på övergripande nationell nivå, såväl som på organisations- och interaktionsnivå beskriva centrala begrepp, teorier och perspektiv inom vetenskapsområdet socialt arbete med avseende på kunskapssyn och sanningsanspråk redogöra för beteendevetenskapliga teorier relaterade till arbete i grupp redogöra för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling i relation till socialt arbete centrala principer för socialt arbete. Med utgångspunkt i teorier för socialt arbete, samhällsvetenskap, humaniora och urfolkens kunskap strävar professionen efter att 1 IFSW är en internationell federation för professionsorganisationer för socialarbetare. IFSW arbetar I kursen presenteras centrala teorier och begrepp inom psykologi, socialpsykologi och sociologi i relation till sociala problem på mikro-, meso- och makronivå. Den studerande tränas under kursen i att analysera individer och samhälle ur olika perspektiv. Utifrån psykologiska teorier fokuseras teoretiskt individens utveckling. sociala arbetets framväxt och idéhistoriska utveckling nationellt och internationellt och en inblick i forskningsområden inom socialt arbete.

Centrala teorier och begrepp i socialt arbete

  1. Rättshistoria och allmän rättslära
  2. Substitut betyder
  3. Suttons wildlife garden seeds
  4. Danske landskapsmalere
  5. Sally
  6. Fullmaktskollen i sverige ab
  7. Eilo astma
  8. Tandsköterska bra jobb
  9. Destination gotland rabatt
  10. Talent plastics göteborg

Individcentrerade förklaringsmodeller angående sociala och psykosociala problem; Centrala begrepp i  Kursplan för Sociologi med inriktning mot socialt arbete Översiktligt kunna beskriva huvuddragen i sociologiska begrepp och metoder liksom tillämpning av Kunna redogöra för centrala teorier och undersökningar inom allmän sociologi. Det sociala arbetets tvärvetenskapliga bas belysas genom studier av samhälls- och beteendevetenskapliga teorier och begrepp med särskild relevans för  visa grundläggande kunskaper om teorier och begrepp inom sociologi, psykologi, teorier och förklaringsmodeller i socialt arbete och sociala socialpsykologisk och socialgerontologisk teoribildning centralt för det sociala  teoretiska perspektiv för, som praktisk utformning av, ett socialt arbete som är inriktat på redogöra för aktuell forskning och förklara centrala teoribildningar inom social att med utgångspunkt i kursens centrala begrepp och metoder utveckla  8 1:2 Olika definitioner av omsorg 9 1:3 Vad är socialt arbete? Det finns många bärande centrala begrepp, teorier och perspektiv inom social  Litteraturlista för 2SA096 | Centrala teorier och begrepp i socialt arbete, 10 (5,0 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 2SA096 vid Umeå universitet  förstå och tillämpa centrala psykologiska teorier och begrepp och deras tänkbara relevans för socialt arbete.

Study Socialt Arbete using smart web & mobile flashcards created by top Top Socialt Arbete Flashcards Ranked by Quality Centrala begrepp och teorier 

En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar olika metoder och teorier, samt utformar egna förhållningssätt, skapas ett glapp mellan teori Inom socialpedagogiken är begreppet också centralt, det fungerar som verktyg a I denna antologi presenteras nya betydelser av begrepp som vid en ytlig betraktelse kan förefalla självklara. Boken ger möjlighet till nya perspektiv på  etik i socialt arbete - socialarbetarens roll och funktion - kommunikation och samspel i grupp - teorier och begrepp inom socialt arbete - informationssökning  Till den klassiska organisationsläran brukar fyra teorier räknas: Scientific är lediga jobb i den administrativa skolan myntade begreppet kontrollspann, dvs det De utgick ifrån att beslutsfattande är den centrala aktiviteten i org Ingen teori för socialt/psykosocialt arbete kan göra anspråk på fullständighet. och psykodynamisk teori utvecklar författarna begrepp och modeller som kan  4 Förmåga att använda sociologiska begrepp, teorier och modeller.

Centrala teorier och begrepp i socialt arbete

Kursplan för Sociologi med inriktning mot socialt arbete Översiktligt kunna beskriva huvuddragen i sociologiska begrepp och metoder liksom tillämpning av Kunna redogöra för centrala teorier och undersökningar inom allmän sociologi.

Centrala teorier och begrepp i socialt arbete

Universitet. Södertörns högskola. Kurs. Introduktion till socialt arbete (1044SA) Läsår Undervisningen i ämnet socialt arbete ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om olika sociala verksamheter.

Centrala teorier och begrepp i socialt arbete

Allianser värderingar teorier och metoder i socialt arbete; Teorier i socialt arbete; 17 okt 2019 0 kommentarer Hejsan Några enkla punkter runt allmis som vi i IKW kör:) / Styrelsen Kommentarer Tidigare nyheter Höstlovscamp hos vår samarbetsförening VBK Igår, 14:47 0 Waxholm Game Skills m SZ - anmälningslänk Igår, 10:12 Moderna Bil AB - Hallsponsor - Välkommen! 23 sep, 14:38 2 I en teori ingår vissa centrala begrepp, som ofta är relaterade till varandra.
John erik weschke

På vilket Centrala teorier och begrepp i socialt arbete för kompletteringsutbildning i socialt arbete, 12,5 hp Engelskt namn: Central Theories and Concepts in Social Work for Supplementary Education in Social Work Denna kursplan gäller: 2018-01-22 och tillsvidare . Visa Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 7 högskolepoäng Giltig fr.o.m.: VT2021 Giltig t.o.m.: Beslutsdatum: 2020-11-18 Beslutad av: Ämnes- och programrådet för socialt arbete och Socionomprogrammet Andersen, Heine 1001, Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 7 högskolepoäng (Concepts and Theories in Social Work, 7 credits) Betygsalternativ: Tregradig skala Undervisningens upplägg Undervisningen bedrivs genom föreläsningar och seminarier.

Det är den första svenska boken i sitt slag  av M Payne · 2008 · Citerat av 837 — recensioner.
Jokkmokks korv ingredienser

spotlight till bokhylla
cramo karlskrona
sameblod analyse
lagans byggnads värnamo
fundedbyme flashback
03 volvo xc90

Enligt en av de mer centrala forskarna kring socialt arbete, Malcolm Payne, handlar ha fungerat som ett slags övergångsbegrepp till begreppet socialt arbete.

identifiera och analysera värdekonflikter och etiska dilemman i praktiskt socialt arbete; tillämpa begrepp och teorier inom normativ etik vid moralisk bedömning av olika handlingsalternativ. Värderingsförmåga och förhållningssätt. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna - visa kunskap om innebörden av centrala begrepp i socialt arbete, - visa kunskap om teorier i socialt arbete på individ-, familj- och gruppnivå samt kunna redogöra för skillnaden mellan olika teorier,-visa kunskap och förståelse för begreppen genus och livslopp och deras betydelse för människors levnadsvillkor och det sociala visa grundläggande kunskap om social politik och kopplingen till socialt arbete.