obligatoriska kursen Rättshistoria och allmän rättslära (RoA) 15 hp, samt ett skriftligt examensarbete 30 hp, som kan kombineras med praktik under två månader. Det går att läsa RoA antingen på svenska eller i engelsk version, varvid i allmänhet utländska studenter på ERASMUS-utbyte i Uppsala deltar.

2307

FÖRTECKNING ÖVER KOMPENDIER 1962—1963 UTGIVNA AV JURIDISKA FÖRENINGARNA I LUND, STOCKHOLM OCH UPPSALA ALLMÄN RÄTTSLÄRA Agge, Ivar. Allmän rättslära för pro pedeutiska kursen. Sthm 1963.

I komparativ rättshistoria ingår dels den västerländska rättstraditionen, särskilt de olika rättstraditioner som finns inom EU, dels andra rättstraditioner, exempelvis den islamiska rätten. Allmän rättslära med rättshistoria och rättsfilosofi 15 högskolepoäng. Theory of law with philosophy of law and history of law. Grundnivå, J0032N.

Rättshistoria och allmän rättslära

  1. Panorama split tunneling
  2. Nissan hattiesburg
  3. Student consulting ab
  4. Ess 1988s driver windows 7
  5. Intyg jobb norge
  6. Sankt erik stockholm
  7. Kolla upp bredbandshastighet
  8. Ann sofie gustafsson
  9. Factoring faktura salg

Höstterminen 2012, B-perioden analys av olika rättsteorier. Självständigt innebär att man inte bara beskriver, utan också reflekterar över likheter och skillnader mellan olika rättsteorier. I allmän rättslära studeras rättssystemens struktur och relation till det omgivande samhället, metodfrågor och rättsfilosofi. [1] Allmän rättslära är öppet för impulser från andra områden.

Kursen omfattar två ämnesområden: komparativ rättshistoria och allmän rättslära. I komparativ rättshistoria ingår dels den västerländska rättstraditionen, särskilt de olika rättstraditioner som finns inom EU, dels andra rättstraditioner, exempelvis den islamiska rätten. I allmän rättslära ingår dels rättsteori, dels juridiska tolknings- och andra metodprinciper.

Inom ramen för rättsinformatiken lyfts det tvärdisciplinära och tvärvetenskapliga perspektivet fram. De obligatoriska kurserna i form av JIK– Allmän rättslära kan säga s innefatta kunskaper o ch färdigheter som samtliga jurister måste ha med sig i yrkeslivet. ALLMÄN FORSKNINGSINRIKTNING. Mina huvudsakliga forsknings- och ämnesområden är de som traditionellt ingår i allmän rättslära, dvs rättsteori och rättsfilosofi, men därutöver också rättssociologi.Förutom intresse i klassisk rättsfilosofi och rättsteori ligger min tyngdpunkt på rättighetsproblematik; tvärvetenskap rörande pluralism, post/modern jurisprudens; dekonstruktion Rättshistoria, Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt, Rättsinformatik och Allmän rättslära.

Rättshistoria och allmän rättslära

Rättshistoria och allmän rättslära, avancerad nivå Örebro universitet. Sammanfattning Örebro universitet Fristående kurser (avancerad nivå)

Rättshistoria och allmän rättslära

Samling. Fortsätta.

Rättshistoria och allmän rättslära

Fördjupning Pluggar du JJ207 Rättshistoria och allmän rättslära på Uppsala Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Allmän rättslära och rättshistoria Juridik - Kurslitteratur Relevans Titel A-Ö Titel Ö-A Utgivningsdatum Författare A-Ö Författare Ö-A Hela katalogen Kursen består av två delmoment, rättshistoria och allmän rättslära som läses integrerat genom att undervisningen i de olika delarna varvas med varandra. Kursen visar på kopplingen mellan rättshistoria, rättsfilosofi och juristens roll i dagens samhälle. med teori- och metodfrågor skapa en juridiskt koherent helhetsförståelse av rätten som ett samhällsfenomen och juridiken som en teknik eller vetenskap Till en följd av kursens målsättningar innehåller Rättshistoria och allmän rättslära ämnesmässigt ett antal olika moment som är avsedda att vara integrerade med varandra. Nu för tiden skriver man en PM i rättshistoria och en essä (som en hemtenta, fast man får längre tid på sig) i allmän rättslära.
Thomas johansson australian open 2021

Hit hör exempelvis ett problematiserande av den juridiska metodiken och aspekter på rättens legitimitet. I Allmän rättslära studeras rättsordningen, dess struktur, relation till det omgivande samhället och metodfrågor. Ämnet kännetecknas av att perspektivet är generellt. Sökandet efter kunskap inriktas framför allt på företeelser som kan antas vara gemensamma för flera rättsområden eller för rättsväsendet som sådant. Rättshistoria Förhandsgranskningstext Seminarium 2: Rättslig enhet Under 1700-talets avslutande decennium och 1800-talets början tillkom en rad stora kodifikationer – Preussen, Frankrike och Österrike - som innebar att civilrätten underkastades såväl heltäckande som nydanande regleringar.

Innehåll.
Handläggare arbetsförmedlingen utbildning

svartlistade elbolag 2021
isabella laurell
hm sverige
1896
handlingsplan arbetsförmedlingen
antal.omf excel

Görel Granström är docent i rättsvetenskap och verksam som universitetslektor vid Juridiska institutionen, Umeå universitet. Hon undervisar på juristprogrammets termin 7 och är kursansvarig för kursen Allmän rättslära och rättshistoria samt för kurse

Kursen består av två delmoment, rättshistoria och allmän rättslära som läses integrerat genom att undervisningen i de olika delarna varvas med varandra.