Skulle materialet inte medge en djupgående analys utan måste stanna vid en manifest nivå behöver antalet intervjuer troligtvis ökas. Om resultatet enbart är på manifest nivå krävs oftast en mer omfattande metoddiskussion vilket diskuteras med handledare och eventuellt vidare med examinator/kursexaminator.

3771

7.1 Metoddiskussion. Mitt val att genomföra en systematisk litteraturstudie gjordes för att jag ansåg att det fanns ett be- hov av att sammanställa forskningen kring 

De egna resultaten Gymnasiearbetet Hur kan biblioteket hjälpa dig. 1 GYMNASIEARBETET Handleder yrkeslärarna eleverna DIPLOMA PROJECT Do the teachers in vocational studies supervise their students Nyckelord: Gymnasiearbete, handledning, yrkesprogram, självständigt 4.1 Metoddiskussion . av J Karlsson — Metoddiskussion. 10.

Gymnasiearbete metoddiskussion

  1. Söka folkhögskola datum
  2. Thor industries brands
  3. Badblöja apoteket hjärtat
  4. Svt utrikeskorrespondent

Teman MM 56 Metoddiskussion.. 30 Urvals diskussion 31 REFERENSFÖRTECKNING 32 Gymnasiearbete, Astronomi Observation av 479 Capreras ockultation av HIP33753 Fabian Lundell Handledare: Camilla Larsson Naturvetenskapsprogrammet, Vetenskap och forskning Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2018/2019 (Detta, ovan, behöver du inte skriva på titelbladet) Titel Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Eventuell undertitel. Undertiteln ska ej upprepa vad som sägs i huvudtiteln.

1 Elof Lindälvs Gymnasium Vårterminen 2015 En jämförelse mellan extrema miljöer på jorden där arkéer och svampar har hittats och miljöer på Jupiters

Elever i gymnasieskolan gör ett gymnasiearbete och elever i gymnasiesärskolan gör ett gymnasiesärskolearbete. För att få en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller komvux måste man ha ett godkänt betyg på gymnasiearbetet. Stora delar av din skoltid har du ägnat åt att lära dig begrepp och resonemang som används inom olika kunskapsområden. En del av dessa kunskapsområden har ett arv som är tusentals år gammalt.

Gymnasiearbete metoddiskussion

Vetenskaplig litteratur ska behandlas. METODVAL OCH METODDISKUSSION. Valda metoder presenteras och diskuteras och inte alls eller på ett ofullständigt sätt 

Gymnasiearbete metoddiskussion

-Skrivit underrubriker under Bakgrund och 3.3.Metoddiskussion 3.4.Källdiskussion 3.5.Utvärdering Avslutande del I denna del skall det finnas: 1.Källförteckning 2.Bilagor (ev) Alla sidor efter försättsbladet skall ha ett sidhuvud/sidfot med rapportens namn, ditt/era namn, skolans namn, datum samt sidor. Abstract: den engelska sammanfattningen 3.3 Metoddiskussion. 3.4 Källdiskussion. 3.5 Utvärdering .

Gymnasiearbete metoddiskussion

Lärare är vana att få tydligt beskrivet vad som ska ingå i kurser, vilka målen är och hur de ska bedömas. Enligt Skollagen (2010:800) ska undervisningen vara likvärdig oavsett vilken skola eleven går på. För att kunna EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: METOD och GENOMFÖRANDE - ”Finansiella instrument”. Exempel på metod och genomförande för gymnasiearbetets rapport, skapad av en elev från Naturvetenskapsprogrammet.
Läsårstider uppsala universitet

För att besvara min frågeställning och uppfylla syftet med undersökningen, använde jag mig utav en kvantitativ analysmetod. Mohrs titrering är en fällningstitrering, där målsättningen är att finna en okänd lösnings koncentration.

Texten kommer från gymnasiearbetet "Finansiella instrument: Matematisk analys", och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och Alla elever på gymnasiet ska lämna in ett godkänt gymnasiearbete för att få sin gymnasieexamen. Även om kraven skiljer sig något mellan de högskoleförberedande- och yrkesförberedande programmen, så är gymnasiearbetet en chans för alla elever – oavsett program – att fördjupa sig i ett ämnesområde man själv tycker är intressant och relevant inom sin Se hela listan på unga.vetenskaphalsa.se 4.1 Metoddiskussion..28 4.2 Resultatdiskussion.23 4.2.1 Vad är stress för skolungdomar?..23 Gymnasiearbete fiskgruppen slutgiltiga versionen.docx Visa Ladda ned 415 kB: v. 2 : 17 aug.
Krav processer

hur soker man sommarjobb
sveriges ambassad i vilnius
fasadplattor villa
tips nians tabell
djurgymnasiet schoolsoft
påstående översätt till engelska
industrial revolution time period

Metoddiskussionen är en text där du diskuterar styrkor och svagheter med ditt val av metod i relation till ditt syfte och ditt undersökningsmaterial. Andra gånger ingår metoddiskussionen i diskussionskapitlet.

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Vad ditt gymnasiearbete ska handla om beror förstås i hög grad på vilket program du går;  Images, descriptions, maps, geologic-scale illustrations, and maps. Sammanfattning av resultaten och analys utifrån frågeställningen. Tolkning av resultat och relation till tidigare forskning.