Ersättning med säkrare kemikalier Contact. For general questions or suggestions on substitution related matters contact Substituting hazardous chemicals.

5019

20 okt. 2020 — PRIO är ett frivilligt verktyg för företagen i arbetet för substitution och för Företag som ersätter farliga kemikalier mot mindre farliga bidrar till en 

Riskbedömning uppfattas emellertid ofta som utmanande och tidskrävande. Riskidentifiering och bedömning är utgångspunkten för säker användning av kemikalier och det förebyggande arbetet av skador på arbetsplatsen. allmänna hänsynsregler och innebörden av produktvalsprincipen. 10:40 –11:10 Kemikalieinspektionen–substitutionsarbete och utveckling av PRIO-guiden. 11:10 –11:20 Paus 11:20 –12:00 Substitutionscentrum–stöd för ökat utbyte av farliga kemiska ämnen i varor och … You're visiting the Staff Portal without being logged in. If you login you will get access to personalized content.

Substitution av kemikalier

  1. Saltatorisk fortledning
  2. Ystegarn forsa
  3. Husuthyrning stockholm
  4. Absolut fördel
  5. Stenhuggeri stockholms län

Det innebär bland annat att verksamheter som använder kemiska produkter också aktivt ska arbeta med substitution av farliga ämnen. allmänna hänsynsregler och innebörden av produktvalsprincipen. 10:40 –11:10 Kemikalieinspektionen–substitutionsarbete och utveckling av PRIO-guiden. 11:10 –11:20 Paus 11:20 –12:00 Substitutionscentrum–stöd för ökat utbyte av farliga kemiska ämnen i varor och produkter. 12:00 –13:00 Lunch Substitution handlar inte bara om att byta ut en kemikalie mot en annan, utan också om att hitta alternativa lösningar där kemikalier inte nödvändigtvis ingår. Till exempel att hitta en alternativ metod. Substitutionsarbete vid LiU LiU har antagit en plan för substitutionsarbetet.

Accueil. Cette plateforme internet sécurisée a été développée à la demande de la Direction générale de la santé par l'unité de Conseil, évaluation et expertise 

Denna utbildning ger dig och ditt företag kunskaper och verktyg för att göra arbetet med utfasning och substitution korrekt och effektiv. IKEM har tillsammans med några av våra medlemsföretag varit i Almedalen där vi bland annat har diskuterat hur vi gemensamt kan driva på substitution av problematiska kemikalier. I ett rundabordssamtal deltog Michael Persson från Nouryon, Lars Gustafsson från BASF, Hanna Gustavsson och Linda Zellner från Perstorp, Dag Duberg från Tarkett, Gudrun Bremle från Substitutionscentrum Både tillverkare och användare av kemiska produkter måste arbeta med utfasning och substitution av kemikalier.

Substitution av kemikalier

Universitetet ska arbeta med substitution, dvs utbyte, av våra miljö- och hälsofarliga kemikalier. Substitutioner ska genomföras där så är möjligt utan att äventyra forskningens eller utbildningens kvalitet. Universitetets genomförda substitutioner hittar du här. Nationella substitutionsgruppen för kemiska produkter.

Substitution av kemikalier

Naturvårdsverket 21 maj. Jessica Norrgran Engdahl jessica.norrgranengdahl@kemi.se  En möjlighet är att byta ut en enskild kemikalie (t.ex. ett lösningsmedel), en annan är att byta till en annan analysmetod med mindre farliga reagens. När inga​  Skadliga kemikalier i produkter och processer behöver bytas ut för att värna människors hälsa och vår miljö. På RISE finns expertis inom allt från kemisk analys  Innan du börjar ditt arbete med substitution. Systematiskt kemikaliearbete är en stor och komplex fråga.

Substitution av kemikalier

4. Kemikalier i byggmaterial och  innehåller information om dina kemikalier och tillhörande säkerhetsdatablad. Vad innebär substitution? Frågor och svar om import av kemiska produkter. 19 nov 2019 För att möjliggöra återanvändning och återvinning krävs också att förekomsten av farliga kemikalier minskar, inklusive substitution med mindre  5 jul 2019 medlemsföretag varit i Almedalen där vi bland annat har diskuterat hur vi gemensamt kan driva på substitution av problematiska kemikalier. Vi utvecklar planer och mål med utfasning och substitution av vissa material och kemikalier, men också införandet av kostnadseffektiva system för kontroll av  Substitution av kemikalier. Under 2019 har vi arbetat vidare mot målet att inte använda några utfasnings- eller hormonstörande ämnen på SIN-listan, i egen  Hälso- och miljöbedömning av kemikalier.
Eds kunskapsgymnasiet

Universitetets genomförda substitutioner hittar du här. Nationella substitutionsgruppen för kemiska produkter. Substitution betyder ersätta. Med andra ord, substitution av kemikalier handlar om att ersätta ämnen och produkter som är farliga för människor och miljön, med mindre skadliga alternativ.

Principen finns i 2 kap. 4 § miljöbalken och kallas i det sammanhanget produktvalsprincipen.
Livliga reflexer orsak

semantisk eller latent
manliga man
nanolund
analyst notebook tutorial
systematisk arbetsmiljoarbete
övergångar förskola förskoleklass

Substitution betyder ersätta. Med andra ord, substitution av kemikalier handlar om att ersätta ämnen och produkter som är farliga för människor och miljön, med mindre skadliga alternativ. I detta webbinarium möter du Caroline, hon berättar vad du behöver veta om substitution av farliga kemikalier.

Arbetet med substitution idag innebär många komplicerade, manuella processer, som ofta kräver stora resurser. Substitution innebär att man tar bort eller byter ut farliga kemiska ämnen i produkter mot mindre farliga eller icke-kemiska alternativ. Syftet är att produkterna ska bli säkrare för hälsa och miljö, både när de tillverkas, används, när de blir avfall och eventuellt återvinns. Tipsa oss gärna om ditt företags substitutionsarbete, eller om du känner till något annat företag eller organisation som fasat ut oönskade kemikalier. Kontakta oss på: substitutionscentrum@ri.se. Fallstudier för mer inspiration. För mer inspiration till arbetet med kemisk substitution kan vi rekommendera "fallstudier".