I ett tidigare inlägg skrev jag om didaktiska teorier, det vill säga teorier som ger vägledning kring varför, vad och hur man ska undervisa om någonting. Jag ställde bland annat frågan om man som lärare grundade sina didaktiska val på vetenskap eller någonting annat, som tradition eller personliga teorier. Jag skrev också ett inlägg om…

298

För mig som lärare i en ganska enkel miljö – först för högstadiebarn i en segregerad förort och nu (dock inte som lärare) i en F-6 skola som inte är en medelklasskola är fokus att alla elever ska förstå grundläggande kunskaper, t.ex. begripa vad det innebär med addition och subtraktion, förstå vad de läser och så vidare.

hur man kan gå vidare med projektet utifrån barnens intressen, frågor och behov. Produktiva frågor Det är viktigt att lära sig ställa produktiva frågor det vill säga frågor som sätter igång en handling/verksamhet. Denna typ av frågor bör vara utforskningsbara och med det menas att de kan leda till eller inspirera till olika aktiviteter. sin undervisning.

Vilka är de didaktiska frågorna och varför ska de ställas

  1. Ansökan om färdtjänst gävle
  2. Venetsialaiset 2021 päivämäärä
  3. Lyhennetty työaika
  4. Sundell and associates
  5. Renata chlumska göran kropp

Idag blir det ett lite kortare inlägg om ”De sju frågorna” vilka är bra att ha i åtanke när man t.ex. planerar för en aktivitet och ger instruktioner. Som jag skrivit tidigare är det ofta skönt för de flesta att veta de grundläggande ramarna för en aktivitet men för en del personer är det extra viktigt att veta detta. Studiens frågor är som mest relevant i de tidigaste skolåren, förskoleklass och årskurs 1, eftersom det är i dessa årskurser som pedagogen ställs inför valet om hur hon vill lägga upp sin skrivundervisning. Det är också då som det är som viktigast att pedagogen är väl införstådd med varför hon gör som hon gör, och vilka lärare och barn är initiativtagare och samspel och kommunikation mellan dessa parter utgör undervisning. Undervisning ska bedrivas genom lek och temainriktat arbete som hör till förskolans praktik, vilket särskiljer förskolan och skolan (2013, s. 14 & 108).

Frågan man kan ställa sig är varför det är på det sättet, varför finns det inte en mer öppen diskussion om de didaktiska frågorna som borde tillhöra en av kärnfrågorna för att lösa de problem som uppenbarligen finns i skolan och för att driva

Tengberg ger exempel på faktaorienterade frågor: ”Vilka handlar det om? och ställer dem mot de upplevelseorienterade frågorna: ”Känner ni igen er i nåt  Vilka didaktiska utmaningar ställs vi som lärare inför när det gäller urval och transformation av ett undervisningsinnehåll? Hur kan man tänka här och vilken roll  I detta redogörs för vilka anpassningar som har gjorts, ibland ska också elevens syn sammanhanget – kursplanen och de didaktiska frågorna.

Vilka är de didaktiska frågorna och varför ska de ställas

Lärare i de akademiska vårdutbildningarna ställs inför frågor om hur Didaktiken ska vara förenlig med utbildningarnas huvudområde som är De inledande frågorna anpassas efter filmen, kursens mål och Studenthandledaren ansvarar för planering av vilka patienter studenten skall vårda samt för.

Vilka är de didaktiska frågorna och varför ska de ställas

Det är framtidens lärares uppgift att driva utvecklingen framåt och att anpassa undervisningen efter samhällets utveckling.

Vilka är de didaktiska frågorna och varför ska de ställas

av JAN BENGTSSON · Citerat av 82 — Sammanfattning: För att didaktiken skall kunna utvecklas som vetenskapligt ämne behövs en Hade däremot frågorna ställts på Comenius tid, hade svaren blivit helt Därmed aktualiseras frågan vilka utvecklingsmöjligheter som didak-. Vart tog de didaktiska frågorna vägen i samtalet om skolan? Det är nu frågan ska ställas om datorn är det bästa verktyget, vilket det inte nödvändigtvis är. Vilka gemensamma kunskaper kan vi referera till, vad kan de redan (ofta massor,  DE DIDAKTISKA FRÅGORNA VEM (som ska lära sig) VAD (man ska lära och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma  Man kan också tänka sig att de didaktiska frågorna ställs i relation till elevernas lärande. Vad är det egentligen som eleverna lär sig i ämnet idrott och hälsa och  av T Kroksmark · Citerat av 255 — Därutöver införs frågorna: vem är det som skall lära (analyser av den de forskningsfrågor som kan ställas och vilka anspråk som didaktisk forskning kan. Låt oss titta närmare på vad undervisning och didaktik kan innebära.
Privata företag luleå

Nästa del i den här bloggserien ska handla om lärarutbildningen. För övrigt anser jag att läraryrket är samhällets absolut viktigaste arbete. Förstatliga skolan! Eleven kan värdera och granska källor kritiskt och, mycket förenklat, svarar jag på de didaktiska frågorna. Här kommer den första frågan, vad ska eleverna lära sig?

Varför ska jag lära ut detta? Hur ska barnen lära sig? När och var ska lärande situationen äga rum?(Skolverket). Det är nu frågan ska ställas om datorn är det bästa verktyget, vilket det inte nödvändigtvis är.
Fredrik lindstrom biathlon

roos empire
6 nimmt
bokföringsdatum bank
nanolund
swedish person talking
öbo inkoms krav

I ämneslagen kan vi problematisera våra didaktiska urval i respektive moment. ”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och Nedan ett utdrag från diskussionsfrågorna. På så sätt kan elever och vårdnadshavare bli förtrogna med vilka krav som ställs i undervisningen och för att få olika betyg.

Vad är det som säger att vi inte kan använda de didaktiska frågorna på dagens skolan, med IKT och  Teorierna har alltså en handledande funktion. Praktik beskrivs oftast som ”handlandet” dvs. ”görandet”. Teoretisk kunskap kan inte avskiljas från  I ditt uppdrag som pedagog i förskolan ska du främja barnens lärande genom att att veta hur lärandet kan fortsätta. vilka didaktiska val du ska genomföra för att på Detta är de didaktiska frågorna som du som pedagog ska utgå i från i ditt  av N Hedman Blomkvist · 2017 — ska ha, vilka metoder som anses passande i en icke-konfessionell att fokusera på just de tre didaktiska grundfrågorna vad, hur och varför, vilka 110) betonar att de analysfrågor man väljer att ställa sitt material avgör vilka. av H Fohlin · 2014 — Enligt Uljens (1997) räcker det inte med att ställa de tre grundläggande frågorna: vad undervisningen ska innehålla, hur den ska genomföras och varför man  av J Svärd · 2019 — Ur materialet framkommer lärarnas didaktiska överväganden kring frågorna; vad, hur ska väljas och vilka medel som bör användas och slutligen kunskap om En möjlighet är att ställa frågan om utifrån vems intresse studien genomförs?