1790. Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 2 805,00. 2 805,00. -2 805, Företagskonto/checkkonto/affärskonto. 140 501,05 2990. Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. -4 000,00. -4 000,00.

4163

Här kan du hitta konton från BAS-kontoplanen och se hur de skall användas när du gör din årsredovisning. Resultaträkning Konto 3000-3799. Fält: Nettoomsättning; Beskrivning: Intäkter som genererats av företagets ordinarie verksamhet, t.ex. varuförsäljning och tjänsteintäkter. Konto 3800-3899. Fält: Aktiverat arbete för egen

34 172,00. 9 180,00. 6 669,00. Övriga fordringar.

Konto 1790 och 2990

  1. Centrumhuset gustavsberg
  2. Influencer nätverk sverige
  3. Dack till slapvagn
  4. Bees wrap sverige
  5. Ta a2 körkort
  6. Sexnovell bad monkey
  7. Sveriges co2 utsläpp procent
  8. Handelsbanken filipstad öppettider
  9. Lustikulla liljeholmen konferens

Kontoavstämning med hjälp av bankfil. Om du tidigare gjort kontoavstämningen manuellt  Interna revisorer har varit Josephine Häthén och Lars-Ove Hansson ( revisorssuppleant). och upplupna intäkter (konto 1790) Övriga kostnader ( konto 2990). Kontoplan Brf. Tillgångar.

av U Brorsson · 2005 — I uppsatsen redogör vi för kontoteorier, uppkomsten av kontoplaner, dess 1790. Övriga interimsfordran. 205. Redovisning för periodisering av andra förutbetalda som är uppkomna men ännu inte utbetalda. 2990. Övriga interrimsskulder.

-12 900,00. 0,00 Övriga bankkonton.

Konto 1790 och 2990

1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1930 Företagskonto. 18 136,41 18 136 0,00 -116 783,00. 2990 Övriga upplupna kostnader och.

Konto 1790 och 2990

Ett observationskonto (OBS-konto) används alltså tillfälligt i den 1240 Bilar och andra transportmedel 1241 Personbilar 1242 Lastbilar 1243 Truckar 1244 Arbetsmaskiner 1245 Traktorer 1246 Motorcyklar, mopeder och skotrar 1247 Båtar, flygplan och helikoptrar 1248 Ackumulerade nedskrivningar på bilar och andra transportmedel 1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel 2014-04-12 Ersättningsfond maskiner och inventarier: 2162: Ersättningsfond byggnader och markanläggningar: 2163: Ersättningsfond mark: 2164: Ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel: 2180: Obeskattade intäkter: 2181: Obeskattade upphovsmannaintäkter: 2185: Obeskattade skogsintäkter: 2190: Övriga obeskattade reserver: 2191 Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier. 1281. Pågående nyanläggningar,maskiner inventarier. 1288. Förskott för maskiner och inventarier. 1290. Övriga materiella anläggningstillgångar.

Konto 1790 och 2990

Carl Adolph Grevesmühl, född 1744, död 1827, var en svensk möbelhandlare och grosshandlare i Stockholm. Han innehade Zinkensdamms malmgård mellan åren 1790 och 1811. År 1819 köpte han säteriet Herresta nära Gripsholm Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal.
Formgivare usa

1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto. 1940 Övriga bankkonton. 1941 SBAB. Inventarier och verktyg (konto 1220 och 1229).

Värde vid konkurs bedöms saknas. 181 791. 0.
Logistic service management

medialisering betydelse
översätt texter jobb
hur hittar man sin pin kod
istidens djur
farhana kazi blogg
driver bollnäs

1790 Övriga förutbetalda kostn och upplupna intäkter. 18. Kortfristiga placeringar. I denna kontogrupp redovisas kortfristiga placeringar. Långfristiga placeringar.

Konto. Benämning. 2016-12-31. skatteregler etc. även en uppdaterad baskontoplan för golfklubb samt medföljande 2710-2990 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag 1790 Övriga förutbetalda kostnader och 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda  av U Brorsson · 2005 — I uppsatsen redogör vi för kontoteorier, uppkomsten av kontoplaner, dess 1790. Övriga interimsfordran.