Webbdirektivet är nu svensk lag Den 1 januari i år blev EU:s webbtillgänglighetsdirektiv svensk lag. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer krav på att information på offentliga webbplatser ska vara tillgänglig för alla medborgare oavsett förutsättningar. Tillgänglighet handlar både om att innehållet ska vara begripligt och möjligt att uppfatta för alla

8508

Hej, tack för din fråga. Enligt webbtillgänglighetsdirektivet omfattas inte sådan digital service som tillhandahålls genom en teknisk lösning som står under tredje parts kontroll av direktivets krav.

Vi var 38 deltagare från ett tjugotal olika DiVA-medlemmar som sågs över zoom för att fortsätta diskussion och erfarenhetsutbyte angående webbtillgänglighetsdirektivet. Detta möte var ett framflyttat möte från höstens specialistmöte (26/11 2020). Undantag i webbtillgänglighetsdirektivet för teknisk lösning som tredje part kontrollerar Hej! I och med stycket nedan från LOU i 9 kap 2 § är Lagen om tillgänglighet i digital offentlig service knuten till LOU. Webbtillgänglighetsdirektivet (europa.eu) Kommissionens genomförandebeslut om fastställande av en mall för tillgänglighetsutlåtanden (europa.eu) Kommissionens genomförandebeslut om övervakningsmetod och medlemsstaternas rapportering (europa.eu) Generellt är det klokt för de flesta företag att fördjupa sig i webbtillgänglighetsdirektivet och försöka anpassa den digitala kommunikationen så långt det går – det finns många vinster med det (tänk bara på exemplet att en tillgänglig video med undertexter fungerar … Det nya webbtillgänglighetsdirektivet. Webbtillgänglighetsdirektivet är en gemensam EU-lagstiftning som också kallas webbdirektivet. Det kräver att offentlig sektors webbplatser, e-tjänster och appar ska vara tillgängliga för alla användare oavsett förmåga.

Webbtillganglighetsdirektivet

  1. Skicka lätt utan skrivare
  2. Gratis word program till mac

Tillgänglighet · Analyser och tester · Design och  Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet. (DS 2017:60)". IT&Telekomföretagen, som är en arbetsgivar- och branschorganisation för  genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds. 2017:60). Myndigheten för yrkeshögskolan lämnar följande synpunkter. Synpunkter. Avsnitt 8.3 Vilka aktörer  Remissvar av departementspromemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60).

Promemorian Ds 2017:60 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet. Promemorian Ds 2017:60 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet 

Utifrån Webbdirektivet och riktlinjerna i WCAG 2.1 nivå AA går vi igenom din webbplats och gör en analys av tillgängligheten. Den 4 oktober var det dags för det första av Funktionsrätt Stockholms läns två informationsmöten om det nya webbtillgänglighetsdirektivet, som trädde i kraft den 23 september. Susanna Laurin, vd och tillgänglighetsexpert på Funka, var inbjuden för att berätta om EU-direktivet, vilka som omfattas och hur klagomål ska hanteras. Lagen gäller som sagt från den 23… Fortsätt läsa → Följande brev har skickats till svenska EU-parlamentariker med anledning av en kommande omröstning om EU-kommissionens förslag till tillgänglighetsdirektiv.

Webbtillganglighetsdirektivet

Migrationsverket kommer löpande, en tid framöver, att utföra justeringar i sina e‑tjänster för både kommuner och regioner för att anpassa dem enligt webbtillgänglighetsdirektivet. Anpassningarna berör dock inte e‑tjänsternas funktionalitet.

Webbtillganglighetsdirektivet

Övriga frågor. Dyslexiförbundet: bifoga länk till webbtillgänglighetsdirektivet. Regeringen (2018-06-14) Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet [ Elektronisk].

Webbtillganglighetsdirektivet

Se härom: https://www.regeringen.se/rattsliga- · dokument/lagradsremiss/2018/06/genomforande-av-webbtillganglighetsdirektivet/. Vad vet du om Webbtillgänglighetsdirektivet? Läs mer på https://www.svenskwebbhandel.se/blogg/webbtillganglighetsdirektivet--lagen-om-  Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet.
Hur stor kinetisk energi har en älg

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer krav på att information på offentliga webbplatser ska vara tillgänglig för alla medborgare oavsett förutsättningar. Då publicerades nämligen EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer i EU:s officiella tidning.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Henrik Ardhede. Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60) Till toppen. Stäng Kontakta oss Languages Teckenspråk.
Vad ar konsument

sverige frankrike 2021
vi search and replace
800 ord hur många sidor
master intercultural studies
nordea delårsrapport
legitimerad psykoterapeut utbildning
prov forarintyg bat

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet. Enligt en lagrådsremiss den 14 juni 2018 har regeringen. (Finansdepartementet) beslutat 

Missiv Remiss  Sida 4.