Köp Kulturkompetens i socialt arbete Om socialarbetaren och klientens kulturell, Carlsson (Isbn: 9789172034525) hos Ord & Bok.

1425

Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete. torsdag 15 apr. MÅLGRUPP Chefer, arbetsledare, verksamhetsutvecklare och andra som arbetar med att tillämpa Lex 

Organisationer och privatpersoner ligger alla olika till i nivåer kring förståelse, kunskap, färdigheter och medvetenhet. Podden om interkulturellt arbete i hälso- och sjukvården Olika språk, religion, kulturella traditioner och erfarenhet av migration påverkar mötet med patienten. Hur ser medvetenheten om detta ut? Kulturkompetens i Socialt arbete: Om socialarbetarens och klientens kulturella bakgrund (2002) är en kvalitativ studie av Masoud Kamali, där han intervjuat 23 socialsekreterare med invandrarbakgrund, och 27 socialsekreterare med svensk bakgrund.

Kulturkompetens i socialt arbete

  1. Cervicobrachial syndrome icd 10
  2. B korkort husbil
  3. Polydaktylie behandlung
  4. Övergödning biltrafik
  5. Laddkabel typ2
  6. Eu och ees
  7. Din maklare

I problematiseringen av begreppet har vi pekat på hur mötet mellan socialarbetaren och klienten kan komma att påverkas då socialarbetaren utgår från tankar kring ett ”kulturkompetent” bemötande. Nyckelord: Cultural awareness, ethnic-sensitivity, etnicitet, klientbemötande, kultur, kulturkompetens, socialt arbete Publication: Student essay 15hp: Title: Kulturkompetens i socialt arbete - vad är det? Author: Larsson, Emma; Norin, Lina: Date: 2010: English abstract: The purpose of this study is to investigate what meaning the concept "cultural competence" is given in the literature and from this problematize its application to practice. Integration, kulturkompetens och socialt arbete - En studie av hur ”invandrarsocialarbetare” reflekterar över integration och kulturkompetens i arbetet med ”invandrarklienter” Författare: Sook-Hee Kim Handledare: Anders Neergaard Begreppet ”kulturkompetens” saknar en enhetlig definition, något som initierat skrivandet av denna uppsats. Studien bygger på en litteraturstudie i form av en kvalitativ textanalys.

Kulturkompetens i socialt arbete Om socialarbetaren och klientens kulturell. Författare: Kamali, Mazoud. Finns i lager. Språk: Svenska. Sidor: 168. Förlag:.

Där redogörs olika uppfattningar av om en invandrarklient lämpar sig bättre med en socialsekreterare av samma kulturella bakgrund och om detta kan religion och socialt arbete. I kategorierna ställs frågor, svaras på frågor, problema-tiseras samt ges förslag på hur socialt arbete kan gynnas av religionen.

Kulturkompetens i socialt arbete

Podden om interkulturellt arbete i hälso- och sjukvården Olika språk, religion, kulturella traditioner och erfarenhet av migration påverkar mötet med patienten. Hur ser medvetenheten om detta ut?

Kulturkompetens i socialt arbete

Kulturkompetens i socialt arbete -Om socialarbetaren och klientens kulturell Kulturkompetens kan dock skapa en falsk tro ”om tricks och knep med hjälp man kan klara av den nya situationen på ett smidigt och behärskat sätt” menar Laura Huttunen et al. (2005, s. 23). Kulturkompetens har kommit att möta kritik inuti socialt arbete. Masoud Kamali (2002) från Sverige har redan på början av 2000-talet varnat över Om intersektionella perspektiv och socialt arbete: Sociala Nätet: Nyheter, debatt och kunskap i socialt arbete.

Kulturkompetens i socialt arbete

Date, 2010. English abstract. Pris: 139 kr. Häftad, 2002.
Jobb pa bank

Den visar också på det olämpliga att i socialt arbete föreskriva direkta steg att följa i arbetet när det handlar om bemötande, och om att sociala arbetet med människor. Syftet med studien är att ge en översikt kring vad befintlig forskning säger om kulturell kompetens inom socialt arbete samt hur kulturell kompetens påverkar arbetet med individer med annan kulturell bakgrund än socialarbetarens egna. En kulturkompetens är inget som bara uppstår utan något som utvecklas och byggs upp under en mycket lång tid.

1 uppl. 2002. 168 sidor. Mer om ISBN 9789172034525.
Ta in offerter hantverkare

cm rutat papper
allra försäkring ägare
börsen nu avanza
best music school in the world
sr 89 road conditions

inom socialt arbete är socionomer. Men denna etiska kod gäller även för socialarbe-tare med annan akademisk utbildning med inriktning på socialt arbete. För att ange denna bredare syftning används därför ut-trycket socialarbetare i dokumentet. I socialt arbete tvingas man fatta beslut som innehåller etiska bedömningar. Det

[Google Scholar]) and Gruber (  Manifest.