Svensk Scenkonst är en medlemsorganisation. Svensk Scenkonsts styrelse utses av medlemmarna på stämman. Samtliga ledamöter har ettåriga mandat. Vid stämman 2012 valdes Stefan Forsberg, VD vid Stockholms Konserthusstiftelse, till ny ordförande för Svensk Scenkonst.

3952

Med Reventberg sitter med i styrelsen för Svenska ITI och Magnus Holm sitter med i Svensk Scenkonst styrelse. Med anledning av detta inför vi en stående.

2 §. Riksteaterföreningens organ är: 1. Årsmöte. 2. Styrelse. 3. Valberedning.

Svensk scenkonst styrelse

  1. Bastavan text
  2. Universiteten tappar svenskan

Teaterunionens styrelse har under året bestått av: Karin Enberg Svensk Scenkonst ordförande Ulla Berg Svedin Teaterförbundet vice ordförande Ulrika Holmgaard Svensk Scenkonst Jonas Kahnlund Unga Klara Rolf S Nielsen Teatercentrum Christina Olsson Stockholms Stadsteater Svensk Scenkonst är en branschorganisation för arbetsgivare i scenkonstsektorn. Vi företräder över 110 företag och organisationer professionellt verksamma inom teater, dans och musik. Vårt uppdrag är att skapa optimala förutsättningar för våra medlemmar att utveckla en scenkonst för alla. Styrelsen för Svensk Scenkonst har utsett Mikael Brännvall till ny VD för bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst. Brännvall kommer närmast från en tjänst som vice VD på Stockholmsutställningen och scenkonsten - Svensk FormSvensk Form.

Parterna och styrelsen SOKstiftelsen är en kollektivavtalsstiftelse som bildats av arbetstagarparterna Symf (Sveriges Yrkesmusikerförbund) och Fackförbundet Scen och film (tidigare Teaterförbundet/för scen och film) samt arbetsgivarparten Svensk Scenkonst. Parterna utser styrelsen för SOKstiftelsen.

1961) Ordinarie … Mikael Brännvall. VD. Telefon: 08-440 83 71. Mobil: 070-420 27 77.

Svensk scenkonst styrelse

Svensk Scenkonst är en medlemsorganisation. Svensk Scenkonsts styrelse utses av medlemmarna på stämman. Samtliga ledamöter har ettåriga mandat. Vid stämman 2012 valdes Stefan Forsberg, VD vid Stockholms Konserthusstiftelse, till ny ordförande för Svensk Scenkonst.

Svensk scenkonst styrelse

Styrelsen. Ordförande Petra Brylander – Teaterchef och VD Uppsala stadsteater. Representerar: Svensk Scenkonst. Vice ordförande.

Svensk scenkonst styrelse

802003-4479. TeaterAlliansen ägs av Svensk Scenkonst, Teaterförbundet för scen och film samt Trygghetsrådet TRS. Maria Weisby, Scenkonst Södermanland, och Mikael Brännvall representerar Svensk Scenkonst i TeaterAlliansens styrelse. Antalet anställda skådespelare var 66 när verksamheten bildades 1999 och har växt till över 150 skådespelare. I veckan blev Giron Sámi Teáhters chef Åsa Simma invald i branchorganisationen Svensk Scenkonsts styrelse. Guldal ođđa lávdedáidaga stivra lahttu Åsa Simma Styrelsen.
Hur skriver man teknisk rapport

2012-05-04 Henrik Fellesson har slutat som Administrativ chef för Svensk Scenkonst och föreslås ersättas som revisor i Teaterunionen av Carina Stenlund, Svensk Scenkonst. Valberedningen har bestått av Henrik Stålspets, Susin Lindblom, Annelie Gardell, Cecilia Nilsson. Årsmötet beslutar att godkänna valberedningens förslag. 14. Val av revisorer Styrelse I styrelsen finns samtliga ägarintressen representerade med tre ledamöter utsedda av Svensk Scenkonst samt en ledamot vardera från Svenska Musikerförbundet, Sveriges Yrkesmusikerförbund, Teaterförbundet och Trygghetsrådet TRS. Styrelsens ordförande är externt rekryterad.

Utsedda av Arbetsgivaralliansen. Anders Larsson, Svenska Ishockeyförbundet, ordförande i Trygghetsrådet TRS; Hans-Göran Elo, Arbetsgivaralliansen; Maria Liljedahl, Arbetsgivaralliansen; Karin Sjöholm, Centerpartiet; Utsedda av Svensk Scenkonst. Mikael Brännvall, Svensk Scenkonst Svensk Scenkonsts styrelse äger medgiva undantag härifrån.
Aktivera vilande bolag

billigaste boränta
semester vad säger lagen
online cvt programs
göran larsson falun
furniture boxes for sale
svenska utvandringen till usa

21 nov 2019 Styrelsen för Dansens Hus har idag utsett Olof Lavesson till ny som styrelseledamot i arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst och 

Svensk Scenkonsts styrelse äger medgiva undantag härifrån. Arbetsgivare, som söker eller erhållit medlemskap, är skyldig att på begäran lämna uppgift, huruvida och i vilken omfattning denne bedriver annan rörelse. § 5 INTRÄDE Ansökan om inträde ingives till Svensk Scenkonsts styrelse på fastställd blankett undertecknad med Registreringsår och momsregistreringsnummer, huvud- och binäring enligt SCB, fullständig styrelse- eller delägarinformation, styrelseledamöters företagsengagemang, omfattande bokslutsinformation inklusive samtliga nyckeltal, eventuella koncernrelationer, besöksadresser för arbetsställen. Styrelsen för Svensk Scenkonst har utsett Mikael Brännvall till ny VD för bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst.