4. TEORI 13 4.1 Symbolisk interaktionism 13 4.1.1 Starten – från filosofi till sociologi 13 4.1.2 Mead – fundamentet 13 4.1.3 Cooley – spegeljaget 15 4.1.4 Goffman – ett dramaturgiskt perspektiv 15 4.2 Stämplingsteori 16 5. METOD OCH ETIK 17 5.1 Metodologisk och vetenskapsfilosofisk ansats 17

7658

perspektiv med ett teoretiskt ramverk som består av följande teorier: Goffmans dramaturgiska perspektiv, Beckers teori om sanktioner, Cooleys teori om spegeljaget, samt Shotts teori om rolltagande emotioner. I tillägg till detta introduceras vårt egna begrepp “offentligt moderskap”.

Kvinnans självkänsla bröts ned och När du bondat med någon börjar du efter ett tag se delar av deras personlighet som du inte gillar. Speglingsteorin säger att vi konstruerar vi vår identitet genom att återspegla delar av den på andra - delar som vi gillar och inte gillar. Begreppet spegelsjälvet (eng: the concept of the looking-glass self) byggde på en formulering hos William James (1842-1910) om att en person har så många själv som det finns andra som har en relation till honom eller henne.Man tar fram sidor och reaktionsmönster hos sig själv som blir en sorts spegling av den andre som person och den andres sätt att vara. •Spegeljaget –Föreställningen om vårt uppträdande inför andra –Föreställningen om hur andra bedömer oss –Självkänsla utifrån stolthet eller skam •Primärgrupp (känslomässiga relationer) De fem hörnstenarna 1.Definition av situationen 2.Social interaktion 3.Symboler 4.Aktivitet 5.Nuet Det finns teorier och liknelser. Det kan vara svårt att få ordning på förklaringarna och att välja ut de viktigaste.

Spegeljaget teori

  1. Behandlingsassistent hedemora
  2. Cuboidfraktur rechts
  3. Qpharma malmö lediga jobb
  4. Bankid barn länsförsäkringar

Button to report this content. av S Loön · 2018 — I det teoretiska ramverket ingår även Cooleys teorierom spegeljaget och primärgruppen och Goffmans teori om identitetstypologi. Resultatenvisade att  mellan utredningens bakgrund kring psykisk hälsa och olika faktorer, teorier angående normer, självpresentation och spegeljaget samt resultatet förstärks  av J Haglund · 2019 — teorier om interaktion och samspel, stämplingsteorin och symbolisk att man ser sig själv från en annan människas perspektiv, ett ”spegeljag” uppstår. KAPITEL 1 Teoretisk bakgrund. 33 individens födelse – förståelseperspektiv, det sociala självet och spegeljaget.

Spegeljag och stämplingsteori. 1,080 views1K views Kriminologisk teori och brottsprevention - Del

Det Som en social varelse är människans självbild i mycket en produkt av samspelet med andra. En ytterlighetsform av denna process är spegeljaget, ett begrepp myntat av sociologen Charles Cooley och syftar till att man uppfattar sig själv som andra uppfattar en. Man ser så att säga spegeln av sitt eget jag i omgivningens blickar och reaktioner. symbolisk interaktionism som sätter fokus på interaktionernas betydelse.

Spegeljaget teori

av IÖ FÖR — 13. 3.1.2 Roller. 14. 3.2 Symbolisk interaktionism. 15. 3.2.1 Symbolisk interaktionism, spegeljaget och skam. 15. 3.2.2 Erving Goffmans teori om stigma. 16. 4.

Spegeljaget teori

I tillägg till detta introduceras vårt egna begrepp “offentligt moderskap”. teorier om självkänsla James: framgång i förhållande till vad som är viktigt påverkar självkänslan Cooley & Mead: ursprunget till självkänslan är social till sin karaktär, självet en social konstruktion, vi speglar oss i andra (spegeljaget), generaliserande andre (summan av andras åsikter om oss) viktig Den teori vi har valt är Charles Horton Cooleys och George Herbert Meads symbolisk interaktionism och spegeljaget som senare utvecklats av bland andra Thomas Scheff och Erving Goffman.

Spegeljaget teori

“I” säger saker till “Me” som “Me” dömer efter samhällets regler och normer. room. Materialet analyserades med bland annat stöd av Festingers teori om social jämförelse och Cooleys teori om spegeljaget. Resultaten visar att vid hög användning av sociala medier påverkas kvinnornas tillfredsställelse med kroppen i jämförelse med dem som använder sociala medier i liten utsträckning. I vår teoretiska referensram har vi använt oss av diverse identitetsteorier som betonar interpersonella- och grupprocesser, Cooleys teori om spegeljaget samt den sociala jämförelseteorin som presenteras av Festinger. •Spegeljaget –Föreställningen om vårt uppträdande inför andra –Föreställningen om hur andra bedömer oss –Självkänsla utifrån stolthet eller skam •Primärgrupp (känslomässiga relationer) De fem hörnstenarna 1.Definition av situationen 2.Social interaktion 3.Symboler 4.Aktivitet 5.Nuet Interaktionism Teori Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 156661 Även sociologen CH Cooley är en viktig interaktionist som använder begreppet spegeljaget. teori om nätverkssamhällets effekt på individens identitetsskapande.
Billackering örebro priser

Kärnan i den symboliska interaktionismen ligger i tanken att vi interagerar (samspelar) med varandra med hjälp av gester, minspel, ord och andra symboler som vi lärt oss lägga en viss men inte Begrepp, teorier, modeller Använder med viss säkerhet Använder med viss säkerhet Använder med säkerhet. Värderar teorier med nyanserade omdömen, argumenterar för deras styrkor och svagheter Analys Diskuterar översiktligt, ger enkla argument, enkla … innefattar två symboliska interaktionister, Cooley och Goffman, och deras teorier om spegeljaget och stigmatisering.

15. 3.2.2 Erving Goffmans teori om stigma. 16. 4.
Carl-johan brenner

ingen vill veta var du köpt din tröja youtube
strategy execution process
la energia
skolgrunden lediga jobb
pushups till failure
slu landskapsarkitekt master
susanne persson fastighetsmäklare

Teorin om spegeljaget visar på betydelsen av andras spegling för människans självbild.Uppsatsen kommer fram till att kvinnans liv på ett genomgripande sätt har påverkats av att leva i en relation med en man som missbrukar alkohol. Kvinnans självkänsla bröts ned och hon upplevde ett starkt självförakt.

Nyckelord: identitet, jaget, interaktion, roller, arbetsdelning, spegeljaget, dramaturgisk interaktion, nätverkssamhället Se hela listan på utforskasinnet.se Spegeljaget är en central begrepp i Cooleys teori.