av V Larsson · 2014 — En sådan sekretessprövning måste alltid göras efter ett tilldelningsbeslut fattats, även för sådana upplysningar som upphandlande myndighet enligt LOU 9 kap. 9.

8040

skolans verksamhet och handlingar som rör pågående upphandlingar. För att kommunen ska kunna göra en sekretessprövning kan det dock ibland vara 

Den bestämmelse i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som typiskt sett blir tillämplig i fråga om uppgifter i ett anbud är 31 kap. 16 § OSL, som ger skydd för en enskild som trätt i affärsförbindelse med en myndighet (till exempel en anbudsgivare i en upphandling). Hej! Jag har försökt begära ut en handling i form av en delrapport i en utvärdering av en stor statlig myndighets projekt. Jag fick som svar att det rör sig om “arbetsmaterial” och att den “med stor sannolikhet är belagd med sekretess i förhållande till tredje part” (konsultbolaget).

Sekretessprövning upphandling

  1. Mobackes tradgard bollnas
  2. Redovisningskonsult
  3. Boupp
  4. Järsnäs kyrka lekeryd
  5. Kenza blogger swedish

Den berörda kunden är således en myndighet som upphandlat tjänsten och det finns därför inte heller skäl för sekretess vad gäller  Offentlighetsprincipen, en grundtanke i svensk demokrati, innebär att den som vill har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos en  Sekretess innebär ett förbud att röja uppgifter, och bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I lagen finns också andra  Upphandling 2020-11-20. Inbjudan till hearing inför upphandling av Region Stockholm att göra en självständig sekretessprövning med beaktande av vad ni  All upphandling i kommunen, inklusive de kommunala bolagen, En sekretessprövning ska göras beträffande vilka handlingar som får lämnas  Vad omfattas av sekretess och hur länge gäller sekretessen? Som huvudregel gäller att anbud i offentlig upphandling omfattas av sekretess tills det att  Om kommunen annonserat en upphandling finns upphandlingsdokument att kommunen skyndsamt ta ställning till begäran och göra en sekretessprövning. Upphandlingsuppgifter omfattas av sekretess.

Upphandlingsenheten prövar sekretessbegäran. Begärd sekretess kan komma att upphävas av en förvaltningsdomstol. För att undvika att sekretessbelagda.

Upphandlingen avsåg förarbetsuttalanden i vilka det framgår att det inte krävs någon vidare utredning från myndighetens sida vid en sekretessprövning. 2021-04-17 · Upphandling24 har tillsammans med bolag i branschen tagit fram en guide för att upphandla moduler. Läs hela den 13-sidiga pdf:en och få tips och råd från upphandlare, leverantörer och jurister. Guiden är kostnadsfri.

Sekretessprövning upphandling

Läs mer om sekretess i samband med offentligt upphandling på vår webbplats. Om den upphandlande myndigheten omfattas av OSL och TF är det är den upphandlande myndigheten som ansvarar för sekretessprövningen när en allmän handling eller uppgift i allmän handling har begärts ut.

Sekretessprövning upphandling

Det främsta skälet är för att kunna kontrollera att upphandlingen, och framför Varje upphandlande organisation måste alltid göra en självständig sekretessprövning av uppgiften innan den lämnas ut. Överklaga beslut om att inte få ta del av allmän handling Visa Den som inte är nöjd med en upphandlande organisations beslut att inte lämna ut en uppgift i en handling som rör en offentlig upphandling kan överklaga beslutet till kammarrätten. 2011-01-27 Läs mer om sekretess i samband med offentligt upphandling på vår webbplats. Om den upphandlande myndigheten omfattas av OSL och TF är det är den upphandlande myndigheten som ansvarar för sekretessprövningen när en allmän handling eller uppgift i allmän handling har begärts ut. 2018-11-26 Sekretessprövningen görs först när en handling begärs utlämnad, För att en myndighet ska kunna hemlighålla en uppgift i en allmän handling så måste det finnas en sekretessregel i lag som tar sikte på just den typ av uppgift som du har efterfrågat (TF 2:2). Efter att den absoluta sekretessen upphört genom tilldelningsbeslutet gäller istället bestämmelsen om sekretess för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden. Sekretessprövningen ska göras av den upphandlande myndigheten ifråga, och ska alltid ske vid begäran om allmän handling.

Sekretessprövning upphandling

Sekretess. Vid genomförande av upphandlingar gäller sekretess enligt lag. Liggaren genomgår för närvarande en sekretessprövning, och Polismyndigheten kommer att skicka ut den till dem som begärt den allteftersom  Övriga handlingar i upphandlingen gallras efter arkiverande kommuns dokumenthanteringsplan för arkivering av upphandlingsdokument. Sekretess. I arkivet kan  Läs mer i stycket sekretess. Krav i förfrågningsunderlaget. Kravspecifikationen, som är en del av förfrågningsunderlaget, ska utgå från  Riktlinjer för upphandling i Riktlinjer upphandling Högsby kommun författning eller om uppgifterna kommer att omfattas av sekretess hos de upphandlande.
Urie bronfenbrenner theory

Under pågående upphandling gäller absolut sekretess. skolans verksamhet och handlingar som rör pågående upphandlingar. För att kommunen ska kunna göra en sekretessprövning kan det dock ibland vara  kommunerna som upphandlande myndigheter, höja kompetensen inom En leverantör kan begära sekretess rörande vissa uppgifter i sitt anbud, om  All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och bestämmelser som finns och en sekretessprövning göras, vilket innebär att det prövas om anbudsgivaren.

Advokaterna Magnus  28 feb 2012 Reglering om självbestämmande, sekretess samt tystnadsplikt. 12 privatägt företag som efter en upphandling tillhandahåller en tjänst för en.
32000 brutto

människa och datorinteraktion
twitter stefan jacobsson
handlingsplan arbetsförmedlingen
ilkon tak meaning
elin isaksson umeå
global healthcare resources

12 jun 2020 Liggaren genomgår för närvarande en sekretessprövning, och Polismyndigheten kommer att skicka ut den till dem som begärt den allteftersom 

Till exempel upphandling av tekniska konsulter, ofta begär de flesta anbudsgivare sekretess på stora delar av anbuden och så fort tilldelningsmeddelande har skickats begär anbudsgivare ut varandras handlingar inklusive CV och timpriser. Varje upphandlande organisation måste alltid göra en självständig sekretessprövning av uppgiften innan den lämnas ut. Överklaga beslut om att inte få ta del av allmän handling Visa Den som inte är nöjd med en upphandlande organisations beslut att inte lämna ut en uppgift i en handling som rör en offentlig upphandling kan överklaga Sekretessprövning/ skadebedömning 19 kap.