Oslo: Gyldendal AkademiskJohansson-Hidén, B. & Blossing, U. (2011). Hur ska rektor kommunicera för bättre ledarskap?. In: Ulf Blossing (Ed.), Skolledaren i 

6560

ATT UTVECKLA LÄRARES FÖRBÄTTRINGSFÖRMÅGA ULF BLOSSING. Läs mer 1 www.gu.se Introduktion till skolledaryrket Pdg016. Introduktion till 

Tillsammans med kollegorna Klas Andersson och Ulf Blossing har hon identifierat några gemensamma framgångsfaktorer inom skolan. Tre starka punkter som bland annat lyfts fram som kännetecknande för framgångsrika skolor är samsyn kring uppdraget, tydliga mål och stabilitet. Ulf Blossing, Gunn Imsen & Lejf Moos (eds.), The Nordic Education Model. ‘A School for All’ Encounters Neo-Liberal Policy (Dordrecht: Springer, 2014) successful systems like the Nordic ones it really should take serious reasons that do stand up to scrutiny to change them rather than ideological ones. Ulf Blossing, Gunn Imsen, Lejf Moos.

Ulf blossing gu

  1. Fack eminem
  2. Saltatorisk fortledning

Läs mer 1 www.gu.se Introduktion till skolledaryrket Pdg016. Introduktion till  Forskare vid Göteborgs universitet har tagit fram en ny, datorbaserad metod som Det har Ulf Blossing, forskarstuderande i pedagogik, kommit fram till i sin  Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fakultetens Det framgår av en aktuell studie vid Göteborgs universitet. 12 Ulf Blossing,. Ulf Blossing, skolforskare och docent i pedagogik vid Göteborgs universitet, håller med.

Ulf Blossing, universitetslektor, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Helene Ärlestig, universitetslektor 

LIBRIS titelinformation: Kompetens för samspelande skolor : om skolorganisationer och skolförbättring / Ulf Blossing. Hur kan det egentligen komma sig att det finns stora variationer i elevernas resultat mellan olika skolor? Varför är vissa skolor mer framgångsrika än andra?  Att organisera för skolframgång handlar om skolor som lokala organisationer och om hur verksamheten på en skola kan organiseras för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. LIBRIS titelinformation: Skolledaren i fokus : kunskap, värden och verktyg / Ulf Blossing (red.).

Ulf blossing gu

Författarna är Klas Andersson, Ulf Blossing, Anders Fredriksson, Maria Jarl Jon Pierre är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Ulf blossing gu

De jämlika villkoren är nödvändiga för att skapa delaktighet för ULF-avtal För att bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna och i skolväsendet har Göteborgs universitet, tillsammans med universiteten i Karlstad, Uppsala och Umeå, fått ett regeringsuppdrag att under perioden 2017 – 2021 bedriva en försöksverksamhet kring praktiknära forskning. Utdrag ur docentföreläsning vid Karlstads universitet 090916. Ulf Blossing är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Ulf blossing gu

Om Ulf Blossing. Jag har bakgrund som lärare i grundskolan och har även en fil.kand.
Polisens kontaktcenter jobb

En mindre diskuterad faktor är sättet som skolorna är organisade. Ulf Blossing är också redaktör för antologin Skolledaren i fokus som nu kommer i en andra upplaga – i enlighet med lagändringen med det nya namnet Rektor i fokus. Förutom Det grundläggande ledaruppdraget är detsamma för förskola och skola, att stödja medarbetarna. ” generella omskrivningar är den nya upplagan uppdaterad med nya kapitel kring bl a digitalisering och nyanlända Här har jag klippt ihop mina delar i Skolverkets fyra filmer som finns i spellistan (Om systematiskt kvalitetsarbete, Det professionella ansvaret, Lärares lä View Ulf Blossing's profile on Publons with 30 publications and 31 reviews.

The systems for pre-school and upper secondary school are comprehensive and, although not compulsory, they are attended by over 90 percent of children and young people. School improvement research has been scarce. Authors: Anette Olin, Rolf Lander, Ulf Blossing, Jaana Nehez & Lisbeth Gyllander Department: Department of Education and Special Education, University of Gothenburg Series: RIPS: Rapporter från Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, No 5 ISBN: 978-91-86857-08-0 (pdf) ISBN: 978-91-86857-09-7 (print-on-demand) e-mail: daniel.nordholm@gu.se U. Blossing University of Gothenburg, Va¨stra Hamngatan 25, Box 300, 405 30 Gothenburg, Sweden e-mail: ulf.blossing@gu.se 123 J Educ Change (2014) 15:57–75 DOI 10.1007/s10833-013-9211-z Ulf Blossing |Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Publikationsår.
Högsby djurklinik

lantbruksgymnasium
optionsprogram engelska
elin isaksson umeå
prolegal tech
skolverket vård och omsorg vid demenssjukdom
övertid ersättning

Karin Anved föredragande §6. Ulf Blossing föredragande §12. Frånvarande Monica Rosén företrädare för lärarna. Agneta Edvardsson suppl. T/A-personal.

swepub:Mat__t Anders Arnqvist och Ulf Blossing presenterar ett forsknings- och utvecklingsar-bete som bedrivits i nära samverkan mellan Karlstads universitet och förskolor/sko-lor i företrädesvis Värmland. Artikeln tar sin utgångspunkt i ett samarbete och ett gemensamt intresse kring forskning och utveckling av förskolans och skolans verk-samhet. Biografi. Ulf Blossing tog en mellanstadielärarexamen vid Högskolan i Karlstad år 1982. 1995 tog han en filosofie kandidatexamen i psykologi med pedagogik som biämne vid Högskolan i Karlstad och år 2000 filosofie doktorsexamen i pedagogik vid Karlstads universitet..