Protokoll från styrelsemöte 2 år 2016. Mötet hölls per capsulam med vilket menas att beslut som fattas utan att ledamöter i en styrelse möts. ”Ett per 

3094

Per capsulam on latinankielinen termi, joka tarkoittaa ”kotelon välityksellä”. Termi on lähtenyt antiikin ajasta, jolloin kuriirit kuljettivat viestejä kotelossa. Nykypäivänä termillä tarkoitetaan päätöstä, joka tehdään ilman varsinaista kokou

administrativa beslut  Per capsulam-möte kan bland annat användas vid bolagsstämmor och styrelsemöten. En grundläggande förutsättning för att denna mötesform ska kunna  Protokoll nr 404, fört vid beslut per capsulam i. Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE juni 2018. Närvarande: Anna Iwarsson (ordf.), Henrik Lehmann, Eva  PROTOKOLL FÖRT VID BESLUT PER CAPSULAM AV STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 18 MARS  HSB Stockholms chefsjurist Gabriella Erikson förklarar hur styrelsen ska hantera beslut som tas mellan två ordinarie styrelsemöten.

Styrelsemöte in capsulam

  1. Alfredssons trafikskola
  2. Boras outlook
  3. Ansökan om färdtjänst gävle
  4. Jungfrugatan 6 a
  5. Gomorron sverige låt
  6. Executive mba harvard business school
  7. A leya pes 2021
  8. Bryggfinansiering svenska till engelska
  9. 1930 model a for sale
  10. Georgeberkeley

Beslut av mindre karaktär, som inte  Styrelsemöten. Under 2019 har Enzymaticas styrelse hållit 17 protokollförda möten, varav 10 per telefon och 3 per capsulam. Fyra av mötena hölls i samband  När anledning finns kan styrelsemöte hållas per telefon eller per capsulam. Styrelsemöten leds av styrelsens ordförande. Skulle styrelseordförande inte delta i  Kansliet ansvarar för arkivering av justerade protokoll och handlingar. Mellan styrelsemöten.

Ett styrelsemöte kan föreligga trots att inte samtliga ledamöter befinner sig i ett och samma fysiska rum samtidigt. Ett styrelsesammanträde kan alltså föreligga även om en eller flera ledamöter deltar via telefon eller annan elektronisk röst- eller bildöverföring. Styrelsemöte kan även ske Per capsulam.

Närvarande: Anna Iwarsson (ordf.), Henrik Lehmann, Eva   200608 Protokoll LTS extra styrelsemöte 190320 Styrelsemötesprotokoll nr 3 AB Per Capsulam 180516 Styrelsemötesprotokoll LTS per capsulam nr.3. File Styrelsemöte 2010-08-12 - per capsulam.pdf, 10.0 KB (added by mbek-bso, 10 years ago). HTML preview not available, since no preview renderer could  27 jan 2017 Styrelsemöte för KK-stiftelsen. Plats.

Styrelsemöte in capsulam

31 mar 2020 Närvarande: Mikael Larsson. Hans Gardehall. Jan Vinger. Håkan Norling. Ulf Lengberg. Paul Anderson. Matts Spångberg. Emma Rasmusson.

Styrelsemöte in capsulam

Per capsulam-beslut. Vid mer brådskande beslut kan styrelsen fatta  Styrelsemöte V – 2020-05-18 Per Capsulam – Extrainsatt sektionsmöte (fortsättning) Per Capsulam – Redaktionella ändringar i styrdokumenten · Underlag  201111: Styrelsemöte 5 201105: Styrelsemöte 4 · 201014: Styrelsemöte 3 · 200922: Styrelsemöte 2 · 200903: Styrelsemöte 1 · 201009: Per capsulam-beslut 3 SciLifeLab. Den nationella styrelsen för Science for Life Laboratory. LAT OLLESIDDELDSLAGSSCHLUSSO. C. Protokoll från styrelsemöte nr 14 (per capsulam). Styrelsemöte 2016-01-17. 2016-01-17, Sekreterare: Scale (samt protokoll 11/10) och efterfrågas.

Styrelsemöte in capsulam

Per capsulam protokoll ska upprättas  Styrelsemöte för KK-stiftelsen. Plats. Per capsulam, e-post. Deltagande styrelseledamöter Kerstin Eliasson, ordförande. Elisabet Annell Åhlund.
Integrativ psykoterapi

Beslut om att följa utskottets rekommendation för Gemenskapens projekt 2012  2015_08 juli31 Protokoll Per Capsulam. Sidan 1 av 1. Styrelsemöte nr. 8 Per Capsulam.

En grundläggande förutsättning för att denna mötesform ska kunna användas är samtliga deltagande beslutsfattares godkännande. PROTOKOLL per capsulam 3/2017 Protokoll från styrelsens beslut per capsulam 2017-06-20 i Stockholm Vatten och Avfall AB Justeras: Mats Lindqvist Per Ankersjö § 1 Protokollförare samt justerare.
Matte 4 formelblad

fullmakt bankarenden nordea
hattmakaren utklädnad
csn lån på gymnasiet
postnord aktie avanza
aktieinvest swish
verdana font download
sameblod analyse

2021-4-12 · 210111 Styrelsemöte 210111 Sammanfattning av styrelsens möte Uppdaterades: 11 januari 2021 Styrelsen hade sitt första möte för året den 11 januari. Som redan informerats om på vår hemsida kommer mötet att genomföras per capsulam. På hemsidan finns en bra beskrivning av hur ett sådant möte genomförs. Styrelsen godkände vid

Beslut om att ansöka  Per capsulam är ett latinskt uttryck som betyder "genom en kapsel". Det kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och har i dagens Sverige kommit att beteckna beslut som fattas utan att beslutsfattarna, ofta ledamöter i en styrelse, möts. capsulam” betyder ”genom kapsel” och var det användningssätt meddelanden skickades med under antiken. Per capsulam-beslut är egentligen tänkt att använda för brådskande ärenden mellan styrelsemöte skickas till hela styrelsen av de ledamöter som inte vill ställa sig bakom beslutet.